Now showing items 1-20 of 28

 • Aby mesto miestom bolo 

  Kvaššay, Lukáš
  Nábrežia veľkých riek zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji sídel. Na území Slovenska sa však nachádza omnoho viac malých tokov, ktorých potenciál ale ostáva nevyužitý. Medzi také patrí aj rieka Domanižanka, ktorá tvorí ...
 • Bydlení+ 

  Kubová, Marianna
  NÁVRH BYTOVÉHO DOMU REAGUJE NA ČASTÝ PROBLÉM DNEŠNEJ DOBY S VEREJNÝM PRIESTOROM A DOPRAVOU. POD TOMKOVÝM NÁMESTIM V MIESTE BROWNFIELDU STAREJ MOTORÁRNY SA STRETÁVA VIACERO PROBLÉMOV: VÝSTAVBA NOVEJ DUKELSKEJ ULICE A ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Liptáková, Jana
  Navrhnutá budova má za cieľ zapadnúť do historickej časti mesta, využiť motívy jej historickej zástavby a moderne ich stvárniť. Návrh ma za úlohu doplniť chýbajúcu časť mesta a historickému centru jeho vonkajšiu formu. ...
 • Funkcia prázdna 

  Krištof, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  The city generally consists of built and unbuilt spaces. An unbuilt space could be defined in other words as "void" which is essentially a public or semi-public space. Is it possible to precisely define the meaning of this ...
 • Intenzivní dům v Brně 

  Račko, Valentín
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom polyfunkčného domu. Objekt má za cieľ preskúmať možnosť zahustenia tradičnej blokovej zástavby v historickej štruktúre mesta. Nachádza sa v Brne v mestskej časti Brno- stred. Je vymedzené ...
 • Intenzivní městský dům 

  Kundrák, Karol
  Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na plochách brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť objekty v ktorých sa budú miešať ...
 • Intenzivní městský dům 

  Murínová, Lenka
  Témou diplomovej práce je návrh „mestského domu“, v podobe intenzívnej mestskej štruktúry, využívajúceho danú plochu s čo najväčšou efektivitou z hľadiska bývania, služieb a pracovných príležitostí na relatívne malej ploche. ...
 • Já a "Sokol" 

  Kobyliaková, Tatiana
  Diplomová práca sa venuje návrhu športového centra a jeho začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. V rámci predošlých analýz sa podrobne skúmala sokolská architektúra a jej typológia. Jedným z cieľov diplomovej práce ...
 • Město ve městě 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza severovýchodne od historického centra mesta Brna v mestskej časti Brno-sever.Hlavnou dominantou lokality je rozvoľnená zástavba areálu detskej nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež ...
 • Městská knihovna v Michalovcích 

  Jenčiková, Zuzana
  Nadviazanie na mestskú štruktúru mesta Michalovce, historickú a zároveň súčasnú. Riešenie otázky parkovania v meste. Nová kultúrna inštitúcia v spojení s verejným priestorom. Doplnenie funkcií mesta, oživenie charakteru ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Ptačin, Ján
  Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Dlabáč, František
  Knižnica 2020. Navrhovaný program na koncový pozemok na jednej z troch platform v Lausanne. Nutnosť doplnenia knižnice o ďalšiu funkciu vyžaduje veľkosť pozemku. Multifunkčná galéria spĺňa požiadavky na kultúrne využívanie ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Závodná, Jana
  Na mieste zasypanej riečky Flon v Lausanne v prostredí meniacich sa industriálnych budov vzniká nové kultúrne a mestské centrum. Do jedného z blokov je umiestnený aj projekt mestskej knižnice. Ide o 2 objekty, otočené na ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Fedorková, Zuzana
  Na parcele sa nachádzajú 2 objemy budov, bytový a administratívny, ktoré sú vzájomne prepojené 1NP s parterom. Tento priestor sa otvára z južnej strany nábrežiu s kaviarenskou terasou a vťahuje okoloidúcich dovnútra. Z ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města 

  Adamková, Jana
  Obraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako ...
 • Nábřeží Dunaje v Bratislavě 

  Krivdová, Nikoleta
  Témou diplomovej práce je urbanisticko-architektonická štúdia časti nábrežia medzi Starým mostom a Mostom SNP. Územie je rozdelene na tri lokality (Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie a Tyršovo nábrežie) a analyticky ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Ľuptáková, Lenka
  Z analýzy vyplynulo, že najväčšími nedostatkami štvrte sú: nedostatok verejného priestoru, ulice preplnené parkujúcimi automobilmi a štruktúra obyvateľstva v ktorej sa nachádza zvýšený počet problémových jedincov. Rozhodla ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvaššay, Lukáš
  Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna na križovatke ulíc Stará a Bratislavská. Stavebný pozemok má výmeru 3402 m2. Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby mesta. ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Dzianová, Hana
  Mojím zámerom bolo reagovať na problémy danej lokality, odhaliť, čo tomuto miestu chýba a ako by sa dala situácia riešiť v rozmedzí mojej stavby. V prvom rade som reagovala na chýbajúce plochy verejného priestoru v tejto ...