Now showing items 1-1 of 1

  • Synchronní stroj spouštěný ze sítě 

    Kaczmarczyk, Ruben
    Tato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, ...