Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor změn obrazu burzy 

    Cienciala, Ondřej
    Tento dokument analyzuje zprávy zasílané burzami NYSE Arca a ISE a popisuje návrh generátoru, který generuje zprávy měnící obraz burzy. Lze ho využít pro testování programů, které pracují s informacemi zasílanými elektronickými ...
  • Metody akcelerace verifikace logických obvodů 

    Zachariášová, Marcela
    Při vývoji současných číslicových systémů, např. vestavěných systému a počítačového hardware, je nutné hledat postupy, jak zvýšit jejich spolehlivost. Jednou z možností je zvyšování efektivity a rychlosti verifikačních ...