Now showing items 1-1 of 1

  • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů 

    Sečkařová, Petra
    Temporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její ...