Now showing items 1-10 of 10

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vavřík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KPS Metal a. s. za období 2009 až 2013 za pomoci metod finanční analýzy a je rozdělena na tři hlavní části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Frimlová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. během let 2003 - 2006 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Jsou zde také posuzovány silné a slabé stránky a příležitosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Husárová, Nikola
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou finančnej situácie zvolenej maloobchodnej spoločnosti pomocou elementárnych metód finančnej analýzy. Prvá časť práce sa zaoberá objasnením teoretických východísk, ktoré sa vzťahujú k ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Souček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku ZVVZ MACHINERY, a.s. Za těmito účely je podnik podroben analýze současného stavu a historického vývoje za pomocí finanční analýzy. Poté je v podniku ...
 • Řízení finanční výkonnosti podniku 

  Račková, Lucia
  Bakalárska práca ,,Riadenie finančnej výkonnosti podniku“ prezentuje finančnú analýzu podniku PRIEMSTAV STAVEBNÁ a. s., Nováky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku finančnej analýzy a výpočet vhodných finančných ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kotíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KOBZ s. r. o. v letech 2008 – 2012. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést k celkovému zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na zlepšení 

  Končický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Conec s.r.o. v letech 2009–2013. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný finanční stav podniku pomocí vybraných metod a zpracovat návrhy na jeho ...