Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

    Lukesová, Dominika
    Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu. Sledovaný skalní blok se nachází před vstupem do Sloupsko-šošůvské jeskyně, v obci Sloup. Zaměření je provedeno z důvodu ...
  • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

    Dörrer, Tomáš
    Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...