Now showing items 1-2 of 2

  • Krajina, město, lidé a jídlo 

    Šárka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Jídlo je nejzákladnější ze všech zdrojů. Vznik zemědělství byl počátkem lidské civilizace. Po celou historii jsme byli pevně spjati s krajinou, která nás živila. Dodnes je většina naší krajiny utvářena historickým vztahem ...
  • Vertikálne farmy 

    Kesanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
    We perceive more intensively that forms of our settlement as well as our livelihood methods are functionally incompatible with the limited natural resources of planet Earth. The concept of vertical farms offers new insights ...