Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza prosperity firmy Tenza, a.s. užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou prosperity firmy Tenza, a.s., interpretací výsledků provedené analýzy a zvolení optimálního návrhu na zlepšení řešení problémových bodů. Obsahuje teorii potřebnou k jejímu utvoření a tím ...
 • Finanční hodnocení vybraného podniku a návrhy na zlepšení jeho finanční situace 

  Skalická, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti MASOEKO s. r. o. Cílem je finanční zhodnocení podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy na základě účetních výkazů z let 2008 - 2012. Práce je rozdělena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vavřík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KPS Metal a. s. za období 2009 až 2013 za pomoci metod finanční analýzy a je rozdělena na tři hlavní části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Frimlová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. během let 2003 - 2006 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Jsou zde také posuzovány silné a slabé stránky a příležitosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krzemińská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v letech 2010 – 2013. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prochásková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Nestlé Česko, s. r. o. za období 2010 - 2014 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do šesti částí. První část bakalářské práce obsahuje teoretická ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Hyblerová, Dana
  V této bakalářské práci bude provedena finanční analýzu firmy IKEA. V teoretické části budou uvedeny základní definice pojmů spojených s finanční analýzou, vypsány potřebné vzorce a postupy analýzy. V praktické části bude ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Souček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku ZVVZ MACHINERY, a.s. Za těmito účely je podnik podroben analýze současného stavu a historického vývoje za pomocí finanční analýzy. Poté je v podniku ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Shalaginova, Daria
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Kotíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KOBZ s. r. o. v letech 2008 – 2012. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést k celkovému zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na zlepšení 

  Končický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Conec s.r.o. v letech 2009–2013. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný finanční stav podniku pomocí vybraných metod a zpracovat návrhy na jeho ...