Now showing items 1-8 of 8

 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Davčíková, Gabriela
  Předmětem zadání diplomové práce je řešení studie areálu VUT na Kraví hoře a navázání na práci předchozího semestru. Cílem bylo propojit zájmy města Brna a VUT. Vytvořit jednotné území, do něhož by byly vneseny zajímavé ...
 • Mateřská škola v Novém Jičíně 

  Stančík, Adam
  Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím ...
 • Mateřská škola, Brno - Lesná 

  Račan, Václav
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci budovy mateřské školy v Brně, na sídlišti Lesná. Tvarové a architektonické řešení stavby vychází z kombinace několika vzájemně se protínajících kvádrů, přičemž v prostorovém ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Nedbalová, Monika
  Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Ledvinková, Šárka
  Architektonický návrh rekonstrukce Obchodního domu Centrum se snaží navázat na odkaz Tomáše Bati jak fenoménem výškové stavby, tak i architektonickým ztvárněním. V rekonstruované části je snaha o znovuobnovení původního ...
 • PERLA Ústí nad Orlicí 

  Annová, Denisa
  Řešením diplomové práce je konverze a revitalizace části nefunkčního areálu textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Stavební program se stává z rekonstrukce stávajících objektů pro společenský sál, galerii, turistické ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Kadaňka, Petr
  Staré Brno jako centrum studentského života. Kulturně-společenský potenciál místa lze využít pro rozvoj vzdělávání, a to zejména vytvořením adekvátního sociálního zázemí pro intenzivnější život studentů přímo v centru Brna. ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Kadaňka, Petr
  Staré Brno jako centrum studentského života. Kulturně-společenský potenciál místa lze využít pro rozvoj vzdělávání, a to zejména vytvořením adekvátního sociálního zázemí pro intenzivnější život studentů přímo v centru Brna. ...