Now showing items 1-5 of 5

 • TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Leskovec, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zpracování TCP/IP protokolu pro výukové zařízení FITKit. Zabývá se výběrem vhodného řešení, modifikaci nalezeného řešení a provázání s cílovým zařízením. Dále popisuje finální testování a chování ...
 • Telemetrie pro formuli Dragon IV 

  Bezdíček, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompletní telemetrické zařízení určené pro formuli Dragon IV soutěže Formula Student. Tato práce se nejprve zabývá teorií problematiky měření fyzikálních veličin v ...
 • Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM 

  Oravec, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchého vestavěného zařízení s využitím procesoru Atmel ARM. V první části jsou přiblíženy produkty společnosti Atmel v tomto segmentu trhu, které zahrnují popis několika zástupců. ...
 • Využití cloudových služeb pro přístup k vestavěným IoT zařízením 

  Solčík, Vít
  Tato práce si klade za cíl provést analýzu stávajících přístupů k realizaci cloudových služeb pro oblast IoT a navrhnout vlastní řešení demonstrující tohoto konceptu v prostředí vestavěných zařízení s omezenými zdroji. ...
 • Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM 

  Vácha, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své ...