Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace obecného zpětného assembleru 

    Přikryl, Zdeněk
    Tato práce popisuje proces vytváření disassembleru pro nově navrhované procesory. Kritériem při vytváření je jeho automatické vygenerování. Instrukční sada pro procesor je modelována pomocí specializovaného jazyka ISAC, ...
  • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

    Šumbera, Adam
    Práce se zabývá systémem měření rychlosti a vzdálenosti objektů pomocí ultrazvuku, realizovaném na bázi mikrokontroléru Freescale MC68HC08. Popisuje jednotlivé funkční bloky celého zařízení a jeho fyzickou realizaci. ...