Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikace pomocí IPv6 

    Pecháček, Václav
    Práce se zabývá síťovou komunikací na bázi IPv6. Cílem bylo vytvořit knihovnu, která umožní komunikaci nad IPv6 vývojové desce FITkit vybavené rozšiřujícím modulem pro zapojení do sítě typu Ethernet. Součástí výsledného ...