Now showing items 1-3 of 3

 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Studie ručně ovládaných hutnicích vibračních zařízení 

  Tirala, David
  Studie je zaměřena na celkový pohled na ručně ovládanou hutnicí vibrační techniku. Rozbor zahrnuje přehledné rozdělení, konstrukční popis, popis technologie hutnění, technické a provozní parametry. Práce kriticky hodnotí ...
 • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

  Kolbábek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...