Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza dynamických účinků ve výhybce 

    Vukušič, Ivan
    Kmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. ...
  • Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek 

    Vítek, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Úvodem práce je vymezení základních veličin vibrací. Dále pojednává o experimentální modální analýze, způsobech buzení vibrací a ...