Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích 

    Valentová, Vanessa
    Glaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. ...