Now showing items 1-18 of 18

 • Anonymizace videa 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnutie a vytvorenie automatického systému pre anonymizáciu videí. Tento systém na svoju činnosť využíva rôzne detektory objektov v obraze a taktiež aj aktívne sledovanie takto zdetekovaných objektov. ...
 • API datového úložiště pro práci s videem a obrázky 

  Fröml, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření databázového rozhraní VTApi, které je vyvíjeno v rámci projektu MV ČR "Metody a nástroje pro zpracování obrazu a videa pro boj s terorismem" řešeného na FIT ...
 • Behind the Structure of Video VQ-Coder 

  Hanzlik, P.; Pata, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-09)
  This paper introduces an implementation and structure of a video codec (coder-decoder) using Vector Quantization (VQ) in the program Matlab. It also aims on the VQ weak and strong features and it describes an experiment ...
 • Editor videa 

  Kopřiva, Vít
  Obsahem této práce je návrh a implementace jednoduchého systému pro zpracování a střih videa.Práce rozebírá základní funkce programu: načtení video sekvence, střih, filtrace, vložení na časovou osu a vytvoření výstupní ...
 • Editor videa 

  Drastil, Petr
  Obsahem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace pro zpracování a střih videa. Práce rozebírá základní funkce programu: načtení video sekvence, střih, vložení na časovou osu a vytvoření výstupní video sekvence. ...
 • HDR video "plugin" pro Adobe Premier 

  Svatý, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření podpory pro editovaní videa v HDR formátu. Pro editaci videa je zvolen program Adobe Premiere Pro a na dosažení požadovaného výsledku je vytvořen plugin do zmiňovaného softwaru, který poskytuje ...
 • Nástroj pro střih videosekvencí 

  Krivda, Marian
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou jadra pre strih video sekvencií. To v sebe zahŕňa tri fázy. Prvou fázou je skúmanie dostupných nástrojov umožňujúcich strih videa. Druhou je návrh architektúry strihacieho ...
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Mágr, Martin
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje ...
 • Nerealistické zobrazení videa 

  Johannesová, Daniela
  Tématem této práce je nerealistické zobrazení videa. Je zde uveden souhrn existujících technik nerealistického zobrazení a dále se práce soustředí na vybrané metody zpracování videa schopné pracovat v reálném čase. Pro ...
 • Nerealistické zobrazení videa 

  Širůček, Pavel
  Práce se zabývá způsoby pro nerealistické zobrazení videa. Jsou zde shrnuty techniky pro zpracování videa, hlavní zaměření je na malířské techniky a zpracování videa těmito technikami. Pozornost je věnována jednotlivým ...
 • Nerealistické zobrazování 

  Skalníková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis nerealistického zobrazování. V práci jsou popsány nejznámější techniky, kterými lze dodat obrazu umělecký dojem. Rovněž jsou popsány elementární algoritmy, které jsou potřebné pro ...
 • Odhad osobnostních vlastností z videa 

  Čigáš, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá experimentami so systémami na odhad dojmových osobnostných vlastností z videa a porovnáva ich úspešnosť. Systémy v experimentoch sú vytvorené pomocou lineárnych regresorov a konvolučných ...
 • Parametrizace tváře pomocí videosekvence 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problémom parametrizácie tváre rozprávajúcej osoby na videu a odhadom Parkinsonovej choroby a progresu jej symptómov na základe parametrov tváre. Popisuje syntax a funkciu programu, ktorý bol v rámci ...
 • Počítačové vidění a detekce gest rukou a prstů 

  Bravenec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech i video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci a také jejich výhody i nevýhody. V práci ...
 • Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek 

  Černý, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, ...
 • Separace dynamického a statického obsahu ve videu 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je popis a implementace metod pro separací nízkohodnostní struktury a řídké změny ve videu. Důraz je kladen na metody záložené na konvexní optimalizaci. Začátek práce je věnován popisu základních ...
 • Sumarizace obsahu videí 

  Jaška, Roman
  Bezpečnostné kamery denne vyprodukujú enormné množstvo video záznamov. Ľudská analýza daného objemu záznamov je prakticky nemožná. Sumarizačný systém by bol v mnohých prípadoch veľkým prínosom. Táto práca definuje problém ...
 • Zpracování obrazu a videa na mobilních telefonech 

  Gazdík, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování obrazu a videa na mobilních telefonech s podporou operačního systému Symbian. Popisuje postup při instalaci nástrojů potřebných pro úspěšný vývoj aplikací. Samotnému vývoji ...