Now showing items 1-2 of 2

  • AeroWorks: Vizuální systém identifikace režimů letounu 

    Kardoš, Juraj
    Tato práce se zabývá vizuální detekcí režimů letounu. Obsahuje popis modelu prostorového pohybu letounu a způsoby vizualizace letových parametrů prostřednictvím letových přístrojů.  Práce podává návrh systému pro vizuální ...
  • Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy 

    Bartoš, Patrik
    Tato bakalářská práce se věnuje stabilizaci videa pomocí optimalizačních algoritmů CRS (kontrolované náhodné prohledávání) a GA (genetický algoritmus). Popisuje proces lícování obrazu, geometrické transformace, interpolační ...