Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace nových komunikačních technologií do firemní počítačové sítě 

  Šafránek, Filip
  Cílem diplomové práce je řešení zavedení VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol) a napojení na záznamový systém a CRM systém za účelem snížení nákladů společnosti INTERNET TRADING s.r.o..
 • Implementace protokolu SIP 

  Dušek, Martin
  Tato diplomová práce se podrobně zabývá protokolem SIP – způsobem komunikace dvou entit, různými typy přenášených zpráv a jejich obsahem. Také je představeno několik knihoven SIP, z nichž některé byly použity pro vývoj ...
 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Multimediální služby v IMS 

  Dohnálek, Václav
  Tato diplomová práce rozebírá novou technologii v mobilních službách { IP multimedia subsystem. První, teoretická část podrobn popisuje architekturu této technologie, její základní protokoly. Jelikož se jedná o real-time ...
 • Návrh komunikačního systému společnosti 

  Studenčík, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Popisuje možné způsoby komunikace v podniku. ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Videokonferenční systém pro distanční výuku 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou dnešních videokonferenčních systémů a porovnat již existující řešení. První kapitoly práce jsou věnovány popisu teorie konferenčních systémů. Dále je popsána ...
 • Videokonferenční systém pro vzdálenou výuku 

  Holán, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech streamování v Javě pomocí knihovny Java Media Framework. Pro vytvoření zadaného systému to znamená, na jedné straně vytvořit program, který bude snímat multimediální data z  ...
 • Videokonferenční technologie v praxi - Vidět a slyšet na dálku 

  Oujezský, Václav (Thomas Taylor s.r.o., 2008-01-20)
  Článek podrobně rozebírá problematiku videokonferenční technologie. Vysvětluje jednotlivé základní části použitých zařízení a skupin protokolů. V konečné části poskytuje přehled hardwarové a softwarové implementace ...