Now showing items 1-20 of 20

 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Mydlár, Lukáš
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie architektonickej štúdie Novej synagógy v meste Trutnov. Na riešenom pozemku bola v roku 1938 pôvodná synagóga zapálená a následne zdemolovaná. Z pôvodnej synagógy sa zachovali len ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vrabcová, Anežka
  Navržený obytný soubor se nachází v městské části Brno – Komín. Navrhované místo je situováno v komplexu dalších rodinných domů se širokým zázemím pro rodinný život. Obytný soubor vychází z daného prostředí, které je ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sysel, Tomáš
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Malík, Lukáš
  Řešené území se nachází v klidné čtvrti Komín v Brně. Objekty doplňují stávající zástavbu o nové funkce. Výškově reaguje na rozmanitý terén. Provozně se jedná o rodinné domy s introvertní i extrovertní architekturou.
 • Obytný soubor Olšany 

  Kandrnálová, Tabea Maria
  Lokalita řešeného území se nachází v Olšanech (okres Vyškov). V rámci obce je území umístěné v okrajové části. Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření tří částí – soukromé vilové části, soukromé chatové části a ...
 • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

  Brhelová, Jaroslava
  Návrh lázní ve švýcarském městě Yverdon. Lázně obshují část veřejnou, wellness, léčebné lázně a hotel.
 • Vila ve svahu 

  Zemánek, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve svahu. Dům je situován v obci Čejkovice ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěma ...
 • Vytápění funkcionalistické vily 

  Křikava, Michal
  Diplomová práce řeší návrh vytápění funkcionalistické vily Stiassni. Objekt se nachází v Brně a byl využíván jako vládní vila. Předmětem práce je výběr vhodné varianty ze tří zdrojů tepla - automatický kotel na pelety, ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně Černých Polích 

  Kaletová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno Černá Pole. Práce se zaměřuje na vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí od počátku výstavby v 60. letech 19. století až po současnost. ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Komín 

  Burián, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na historii vývoje výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Komín. V práci je přiblížena charakteristika této lokality v podobě základních informací, rozsahu katastrálního území a ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Stránice 

  Talpová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Stránice. Vedle popisu lokality a její historie je zde popsán vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v jednotlivých obdobích, kdy ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno - Žabovřesky 

  Bazgier, Jakub
  V této diplomové práci je hlavním úkolem objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Žabovřesky. Diplomová práce se zabývá touto lokalitou od historie až po současnost. V práci je podrobně popsán přehled ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě města Tišnov 

  Nahodilová, Klára
  Diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí a sídlišť v lokalitě města Tišnov. Jedná se o zachycení vývoje rezidenční výstavby v jednotlivých historických obdobích. Práce naznačuje, jak se území ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce 

  Kopecká, Ludmila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městě Poličce. Jedná se o zachycení stavebního vývoje rezidenčních nemovitostí od založení města po současnost. V práci popisuji stavby, ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Pisárky 

  Urbancová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Pisárky od jejího počátku na konci 19. století až po současnost. Součástí je i popis historie dané oblasti a předpokládaný budoucí ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městských částech Brno Maloměřice a Obřany 

  Švirák, Ondřej
  Hlavním úkolem této diplomové práce je objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Maloměřice a Obřany. Diplomová práce se zabývá touto lokalitou od historie až po současnost. V práci je podrobně popsán přehled ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v obci Jilemnice a jejím okolí 

  Jebavá, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Jilemnice. Práce je rozdělena do několika etap historie výstavby v dané lokalitě od počátku výstavby až po současnost. Každá historická ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Rychnově nad Kněžnou 

  Bečvářová, Kateřina
  V této diplomové práci je hlavním úkolem objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí ve městě Rychnov nad Kněžnou. Diplomová práce se zabývá tímto městem od jeho založení po současnost. Práce je rozdělena do několika kapitol ...