Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo 

    Mahrová, Petra
    Diplomová práce se zabývá možným rozvojem turistického programu společnosti Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Pro splnění stanoveného cíle byla důležitá analýza vybrané společnosti ...