Now showing items 1-20 of 86

 • CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY 

  Mezník, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby objektu vinařského centra u obce Němčičky v okrese Břeclav. Práce rozvádí a upřesňuje architektonickou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG32 v zimním semestru 2. ročníku, ...
 • Chcu víno! - mobilní aplikace pro komunikaci zákazníka s vinařem 

  Adamec, Martin
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která propojí především drobné vinaře se zákazníky. V aplikaci si potenciální zákazník zadá oblast hledání a zprávu pro vinaře. Na základě této ...
 • Dům s vinařstvím v Zaječí 

  Tomková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby domu určeného k trvalému bydlení 4členné rodiny a zároveň k výrobě a skladování vína. Objekt se nachází ve svažitém terénu v katastrálním území obce Zaječí a je tvořen suterénem ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice 

  Vitouch, Jan
  Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená ...
 • Komunikační mix vinařství 

  Kremláčková, Tereza
  Předmětem bakalářské práce je komunikační mix vinařství Slunný vrch, spol. s r. o.. Práce se zabývá teoretickými poznatky a pojmy z oblasti marketingu, které následně využívá v dalších částech. V analytické části práce je ...
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Hudec, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix rodinného vinařství. V teoretické části jsou definovány základní marketingové pojmy a proměnné marketingového mixu. V analytické části jsou detailně zpracované analýzy, na ...
 • Marketingový mix vybraného vinařství 

  Sukup, Tadeáš
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem vinařství Víno Botur. Stěžejními body práce jsou analýza a rozvoj marketingového mixu. Návrhová část se poté zaměřuje na konkrétní návrhy, které vychází z provedených analýz.
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fűlőpová, Andrea
  Moderní vinařský komplex hotelu Hrůdek je situován na severním okraji obce Velké Pavlovice, v srdci Jižní Moravy. Jeho významná poloha na vrcholu jižního svahu poskytuje krásné výhledy do viniční krajiny a meruňkových sadů. ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Kršková, Nikola
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s vinotékou, salonem vín a degustačními prostory. Dále čtyřhvězdičkový hotel pro šedesát osob s restaurací, malým wellness centrem, a to vše samozřejmě s dostatečným technickým ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Pavlica, Tomáš
  Tématem zadání diplomové práce je řešení vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Vojtěšek, Jiří
  Město Brno bylo od nepaměti centrem moravského vinařství. Nový návrh vinařského centra reaguje na tuhle skutečnost a reprezentuje majestátnost vinařství ve své plné kráse. Respekt k přírodě, láska k tradici a řádu-milovnost ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Kasalová, Nicol
  Studie se zabývá návrhem novostavby Moravského vinařského a kulturního centra na ulici Hlinky v Brně. V objektu jsou navrženy prostory pro vinařství (výrobu, zrání i skladování vína), administrativu, kongresového centra ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Čížek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu podniku. Pro zjištění tohoto stavu je využito analýzy marketingového mixu a vnější a vnitřní analýzy podniku. Návrhová část bakalářské práce představuje řešení pro ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného vinařství na Moravě 

  Balga, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na představení návrhu strategického rozvoje malého rodinného vinařství Stávek, sídlícího na Jižní Moravě. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pro lepší pochopení problematiky rozvoje ...
 • Obnova areálu Tasovického mlýna 

  Joja, Marie
  Zadáním diplomové práce byla obnova areálu Tasovického mlýna. Scénář obnovy obsahuje čtyři základní fáze obnovy komplexu. V první fázi je objekt očištěn a konstrukce zakonzervovány, jsou definovány venkovní plochy areálu, ...
 • Penzion s vinným sklepem 

  Trčka, Jan
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby Penzionu s vinným sklepem v blízkosti rekreační oblasti Leopoldov, místní části Městyse Buchlovice. Vzhledem k umístění ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Zapulová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu vhodného podnikatelského plánu pro založení malého vinařského podniku. K vypracování návrhu je využito vybraných strategických analýz pro zhodnocení současného stavu. Na ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...