Now showing items 1-11 of 11

 • Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Surovcová, Ivana
  Jedná se o samostatně stojící stavbu nadstandardního rodinného domu se samostatně stojící dvojgaráží. Dům je určený pro bydlení tříčlenné rodiny. RD i garáž jsou obdélníkového půdorysu s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Návrh marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat 

  Rausová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat, který vychází z podrobné situační analýzy podniku. Obsahuje konkrétní opatření vedoucí k dosažení marketingových ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Rodinný dům 

  Pourová, Veronika
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Libřický, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě Malšova Lhota na okraji města Hradce Králové. Jedná se o třípodlažní rodinný dům s částečným ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Palla, Roman
  Abstrakt Tato bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou vinotéky na území obce Žadovice v okrese Hodonín. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Veselá, Lenka
  Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii vypracovanou v předmětu AG032 ze zimního semestru 2. Ročníku. Jedná se o novostavbu vinařství Prokeš ve Velkých Němčicích, jejíž součástí je výroba vína, vinotéka, ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

  Cvrčková, Dana
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby vinařství SEKT Petrák v Kobylí. Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG032 – Ateliér architektonické tvorby II. Navrhovaná stavba se nachází v obci Kobylí na ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

  Eliáš, Václav
  Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby výrobního objektu pro účel výrobu vína a sektu. V rámci bakalářské práce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby ...
 • Založení podnikatelského subjektu na venkově 

  Hlaváčková, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven ...