Now showing items 1-1 of 1

  • Roubování VTMOS na PHB 

    Novotný, Igor
    Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...