Now showing items 1-7 of 7

 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Návrh digitálního dvojčete CNC obráběcího stroje 

  Staněk, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu digitálních dvojčat obráběcích strojů a aplikací navržených postupů na případové studii – digitálním dvojčeti obráběcího stroje MCV 754 Quick. Úvodní část diplomové práce ...
 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Návrh robotizované výrobní buňky 

  Gálová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou tvorby robotizované výrobní buňky a následné vytvoření simulace, která manipuluje s obrobkem včetně robotického odjehlení součástky za využití robotu. V teoretické ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Simulátor výrobních linek 

  Viták, Jan
  Cílem této diplomové práce Simulátor výrobních linek je navrhnout koncept simulátoru dopravníkových výrobních linek se zaměřením na testování řídicího programu PLC a tento simulátor realizovat. V práci je uveden popis ...
 • Virtuální model stroje Tecnomatix Process Simulate 

  Buchal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného virtuálního modelu elektronického barmana v prostředí Tecnomatix Process Simulate od firmy Siemens. Popisuje, jakým způsobem byl model vložen do tohoto programu a ...