Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh digitálního dvojčete CNC obráběcího stroje 

  Staněk, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu digitálních dvojčat obráběcích strojů a aplikací navržených postupů na případové studii – digitálním dvojčeti obráběcího stroje MCV 754 Quick. Úvodní část diplomové práce ...
 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Návrh robotické buňky pro navařování sklářských forem 

  Záveský, Filip
  Účelem této diplomové práce je navrhnout výrobní buňku s robotem, která automatizuje proces navařování tvrdokovu na povrch sklářské formy. Robot zde dělá manipulační operace mezi vstupem, indukčním ohřevem, navařovacím ...
 • Návrh robotizované výrobní buňky 

  Gálová, Eva
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou tvorby robotizované výrobní buňky a následné vytvoření simulace, která manipuluje s obrobkem včetně robotického odjehlení součástky za využití robotu. V teoretické ...
 • Robotizované nanášení lepidla na velké díly 

  Chmola, Martin
  Táto bakalárska práca za zaoberá problematikou virtuálneho sprevádzkovania robotickej bunky s nanášaním tesniaceho tmelu na veko batérie pre elektrické vozidlo. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá sa zaoberá technológiou ...
 • Simulátor výrobních linek 

  Viták, Jan
  Cílem této diplomové práce Simulátor výrobních linek je navrhnout koncept simulátoru dopravníkových výrobních linek se zaměřením na testování řídicího programu PLC a tento simulátor realizovat. V práci je uveden popis ...
 • Virtuální model stroje Tecnomatix Process Simulate 

  Buchal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného virtuálního modelu elektronického barmana v prostředí Tecnomatix Process Simulate od firmy Siemens. Popisuje, jakým způsobem byl model vložen do tohoto programu a ...