Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh robustní podnikové datové sítě s využitím virtuálních sítí 

  Vrablic, Pavol
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou návrhu robustnej siete, siete ktorá musí byť vysoko spoľahlivá a odolná voči poruchám funkčnosti kritických služieb. Táto práca obsahuje popis nových metód vetvenia siete ...
 • Návrh virtualizace a replikace fyzického serveru pro středně velkou firmu 

  Kováč, Matej
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť virtualizačné riešenie spolu s replikáciou serverov. Práca je rozdelená do troch častí, a to teoretickej, analytickej a návrhovej. Teoretická časť je venovaná teoretickým východiskám o ...
 • Návrh virtualizace ve společnosti 

  Mareček, Ján
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom o nej. V druhej časti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ďuraj, Peter
  Moja diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti a následným návrhom zmien. V teoretickej časti je komplexne zhrnutá základná problematika, ktorá súvisí s pojmami tykajúcich sa informačných systémov. ...
 • Přehledná správa virtuálních strojů v projektu OVirt 

  Macko, Samuel
  Táto práca sa zaoberá myšlienkou virtualizácie a virtuálnych počítačov. Teoretická časť pokrýva základy virtualizácie z rôznych aspektov. Predstavuje koncept virtualizácie a rôzne architektúry využívané na jej dosiahnutie. ...
 • Simulace SDN sítě 

  Vrablic, Pavol
  Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa s technológiou softvérovo definovaných sietí a naučiť sa používať niektoré z nástrojov merania a simulovania týchto sietí.
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Testovací prostředí pro spouštění paralelních úloh 

  Hostačný, Peter
  Testos je projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie sady nástrojov podporujúcich automatizované testovanie softwaru. Jednou z jeho častí je výpočetný cluster, ktorého hlavným cieľom je počítanie paralelných úloh a poskytovanie ...
 • Virtualizácia koncových zariadení 

  Hatina, Peter
  Táto diplomová práca pojednáva o modernom prístupe k používaniu pracovnej stanice s využitím virtualizácie operačného systému a aplikácií. V práci je popísaný princíp virtualizácie, analýza súčasného stavu zvolenej organizácie ...