Now showing items 1-1 of 1

  • Využití virtualizace při simulaci datových sítí 

    Chapčák, David
    Bakalářská práce se zabývá využitím virtualizace zejména při simulaci datových sítí. Teoretická část se věnuje virtualizaci jako takové, včetně rozdělení virtualizace do podskupin a zhodnocení výhod a nevýhod virtualizace. ...