Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce brzdného mechanismu 

  Laštůvka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí brzdného a aretačního mechanismu pro vysokotlaký viskozimetr, který je umístěný v laboratořích Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Brzdný mechanismus je schopen brzdit moment o ...
 • Nejistoty měření dynamické viskozity 

  Januš, Petr
  Diplomová práce se zabývá merením teplotní závislosti dynamické viskozity a následným výpoctem nejistot merení. V práci je popsána fyzikální podstata viskozity kapalin a reologických vlastností. Dále je zpracován prehled ...
 • Stanovení viskozity pro různé typy splaškových vod 

  Glombová, Pavla
  Cílem diplomové práce je popis viskozity jako fyzikální vlastnosti kapalin, dále popis problematiky navrhování různých typů stokových sítí (tlakové, podtlakové a gravitační kanalizace), experimentální stanovení viskozit ...
 • Studium viskozity kapalných materiálů 

  Januš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na studium viskozity v kapalných materiálech. Jejím cílem je prostudovat matematickou a fyzikální podstatu dynamické viskozity. V práci je uveden vzájemný vztah mezi viskozitou a konduktivitou ...
 • Studium vlastností alternativních elektroizolačních materiálů 

  Bannert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností alternativních elektroizolačních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu, konkrétně kapalin na bázi přírodních esterů a zejména jejich složek v podobě vyšších ...