Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza algoritmů booleovských operací nad obecnými polygony 

  Daněk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro booleovské operace nad obecnými polygony. Mezi booleovské operace se řadí např. průnik, sjednocení nebo rozdíl. Obecný polygon může být např. sebeprotínající s otvorem. Pravděpodobně ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • A General Model of the Atmospheric Scattering in the Wavelength Interval 300 - 1100nm 

  Ferdinandov, E.; Dimitrov, K.; Dandarov, A.; Bakalski, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  We have presented and developed new theoretic-empirical models of the extinction coefficients of the molecular scattering in the lower, close to the ground troposphere. We have included the indicatrices of backscattering. ...
 • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

  Ligmajer, Jiří
  Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na mlhy jako hlavní příčinu malé ...
 • Možnosti spatření chodce v noci řidičem motocyklu 

  Spurný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možností spatření různě oděných chodců řidičem motocyklu v noci na základě realizovaného experimentálního měření s různými typy motocyklů a jeho následné porovnání s již naměřenými hodnotami ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla 

  Belák, Michal
  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným SW 

  Maxera, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti se softwarem Dohľadnosť 2.0. Na základě podkladů získaných při měření v terénu hodnotí, zda výsledky získané ze softwaru při ...
 • Probabilistic Model for Free-Space Optical Links Under Continental Fog Conditions 

  Khan, M. S.; Awan, M. S.; Muhammad, S. Sheikh; Faisal, M.; Marzuki; Nadeem, F.; Leitgeb, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-09)
  The error characteristics of a free-space optical (FSO) channel are significantly different from the fiber based optical links and thus require a deep physical understanding of the propagation channel. In particular different ...
 • Určování dohlednosti na letištích v České republice 

  Smetka, Adam
  Tato práce se zabývá dohledností a jejím rozdělením podle meteorologického slovníku. Pojednává o vývoji systémů dráhové dohlednosti na letištích v České republice, popisuje systémy měření dráhové dohlednosti MITRAS, MIDAS ...
 • Výpočet osvětlení ve scéně v reálném čase 

  Martanovič, Lukáš
  Práce se zaměřuje na popis metod výpočtu globálního osvětlení ve 3D grafických scénách v reálném čase. První kapitola obsahuje stručný úvod do problematiky výpočtu globálního osvětlení a zároveň připomíná principy nejběžnějších ...
 • Výpočet viditelnosti v 3D bludišti 

  Hodes, Vít
  V práci byla řešena problematika viditelnosti v prostředí jednoduchého 3D bludiště pomocí rozdělení geometrie do BSP stromu a následném výpočtu PVS mezi jednotlivými uzly. Obsahuje popis klíčových algoritmů a postupů k ...
 • Výpočet viditelnosti v 3D bludišti 

  Petruželka, Jiří
  Cílem práce je prezentace metod pro určování viditelnosti, návrh a implementace aplikace, prezentující výpočet viditelnosti ve 3D bludišti.
 • Výukový program pro demonstraci řešení viditelnosti 3D objektů 

  Juřica, Dalibor
  Cílem tohoto projektu není vytvoření aplikace schopné řešení viditelnosti objektů 3D scény, ale aplikace, jenž dokáže principy řešení viditelnosti 3D objektů zobrazit. Demonstrace budou navrženy tak, aby byly i pro neznalého ...