Now showing items 1-4 of 4

 • Design akumulátorové kontrolní kamery 

  Kuchárik, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je design akumulátorovej kontrolnej kamery, určenej na inšpekciu ťažko dostupných miest. Základom bolo navrhnúť čistý tvar s prvkami minimalistického designu. Ovládanie spolu s používaním viesť do ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Moderní diagnostické metody používané v defektoskopii 

  Vítámvás, Zdeněk
  Současná nedestruktivní defektoskopie nabízí rozmanité způsoby odhalování vad materiálu. Zvolením vhodné metody či vhodné kombinace zkoušek lze s dostatečnou přesností zjistit polohu a velikost vady. Pro vyšší pravděpodobnost ...
 • Monitoring stavebních konstrukcí 

  Kopuletá, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...