Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část 

    Dadák, Jiří
    Orientace nevidomých se v rámci rozsáhlých administrativních budov většinou neobejde bez asistence druhé osoby. I když naprostá většina těchto objektů již bývá vybavena výtahem, který umožňuje obsluhu pro nevidomého pomocí ...