Now showing items 1-2 of 2

  • Školní atlasy pro slabozraké 

    Šplíchalová, Romana
    Cílem diplomové práce je krátký přehled kartografické tvorby pro zrakově postižené, zhodnocení vybraných děl a vytvoření návrhu Školního atlasu pro slabozraké. Součástí diplomové práce jsou přílohy s ukázkovými listy ...
  • Využití hlasového výstupu k odstranění bariér při práci nevidomých s počítači 

    Rybák, Petr
    Práce ukazuje možnosti vývoje bezbariérových počítačových aplikací. Konkrétně se práce zabývá návrhem počítačové obdoby klasické hry Scrabble pro nevidomé a slabozraké. Výsledkem práce je postup pro vytvoření počítačového ...