Now showing items 1-4 of 4

 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Knotek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší podporovaná kabely. Pro návrh byly zpracovány 3 varianty řešení. K podrobnému zpracování byla vybrána varianta č.2 - Visutá lávka s pylonem uprostřed rozpětí. Hlavní náplní ...
 • Statické řešení střešní konstrukce 

  Duda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukčního systému a provedení statické analýzy zastřešení objektu. Vzhledem k povaze zvoleného konstrukčního systému se jedná o návrh a posouzení střešní skořepiny (membrány) z ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...
 • Visutá lávka pro pěší přes řeku 

  Chumová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh lávky pro pěší přes koryto řeky. Pro zadaný problém byly vytvořeny tři variantní studie. K podrobnému zpracování byla vybrána visutá lávka pro pěší. Hlavní náplní práce je statické řešení ...