Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace mléčných cereálních výrobků s ovocnou složkou určených pro dětskou výživu 

    Pražáková, Jana
    Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací mléčných cereálních výrobků určených pro dětskou výživu. Teoretická část se zaměřuje na morfologii obilného zrna, dále na druhy fortifikace, na přehled přídavných složek ...
  • Stanovení aktivních látek v medu 

    Jelénková, Zuzana
    Předložená diplomová práce byla zaměřena na stanovení biologicky aktivních látek v medu. Bylo analyzováno 26 vzorků medu, 1 vzorek propolisu a 1 vzorek mateří kašičky. Medy byly stočeny v letech 2006 a 2007 a zakoupeny v ...