Now showing items 1-16 of 16

 • Facelift EDU 

  Růžičková, Tereza
  Tématem zadání diplomové práce je řešení předzávodní zóny jaderné elektrárny Dukovany. Vytvoření vize, jak by se tento prostor mohl dál rozvíjet v následujících 50 letech a jak by mohl poté následně fungovat v přechodné ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Čech, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie střední firmy působící ve strojním průmyslu. Práce analyzuje současný stav a celkové vnitřní prostředí ve vztahu k prostředí vnějšímu. Za pomocí stanovených ...
 • Konkurenční strategie společnosti 

  Smejkalová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurence a konkurenční strategie ve společnosti ABC, s.r.o. Vyhodnocuje současný stav a navrhuje efektivní řešení pro společnost ABC, s.r.o. vzhledem ke konkurenci na trhu.
 • Návrh marketingové strategie 

  Hladík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti ROS.BR s.r.o. Práce je členěna do tří celků. V první teoretické části je popsána obecná problematika tvorby marketingové strategie, charakteristika vývoje ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Kovář, Pavel
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Akademie realit s.r.o. a následně pro společnost PROPERIA GROUP s.r.o. zaměřující se zejména zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí. Je vypracována ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního ...
 • Návrh strategie firmy RICADO 

  Herodek, Jan
  Práce se zabývá budoucím rozvojem truhlářské firmy RICADO. Obsahuje analýzu stávajícího stavu a z ní vyplývající návrhy řešení. Zahrnuje varianty jednotlivých strategií, kterými se firma může ubírat pro dosáhnutí určitého ...
 • Návrh uspořádání vozidlového přístrojového panelu 

  Janhuba, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přístrojovým panelem automobilů. Pojednává o tom, k čemu panel slouží, jaký byl jeho vývoj, jaké typy existují nebo jakou formou jsou řidiči podávány informace. Dále pojednává o tom, na co je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Lípová, Markéta
  Tématem diplomové práce je „ Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor“. Urbanistický návrh řeší území v těsné blízkosti Masarykova náměstí, kde je snahou nabídnout ...
 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Rozvoj marketingového mixu prodejny BALA 

  Bujáková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pro zlepšení úrovně současného marketingového mixu vybraného podniku. První část je věnována teoretickým poznatkům marketingu, popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část se ...
 • Strategická analýza obchodů se sýry 

  Juříček, Alan
  Diplomová práce o názvu „Strategická analýza obchodů se sýry“ analyzuje stav firmy, která se zabývá prodejem zahraničních sýrů a delikates. V teoretické části práce je definován obecný postup strategické analýzy a nástrojů ...
 • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

  Dobiášková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...
 •  Týmová spolupráce a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku 

  Rychetský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá týmovou spoluprací a rozvojem osobnosti ve stavebním podniku. Charakterizuje vedení týmu pomocí nalezení společného smyslu a definování hodnot na základě Zlatého kruhu. Popisuje současné ...