Now showing items 1-2 of 2

  • Prezentace společnosti za využití animované infografiky 

    Zunka, Ondřej
    Tato diplomová práce si klade za cíl vytvoření animované infografiky, která vyčerpávajícím způsobem představuje společnost Visual Unity a nabídku jejich komplexních služeb. Výstupem má být přibližně dvouminutové video, ...
  • Visual Communication in Public Space 

    Serenčko, Igor (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat ...