Now showing items 1-2 of 2

  • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat 

    Slaninková, Michaela
    Diplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe ...
  • Získávání znalostí z databází s využitím jazyka R 

    Krutý, Peter
    Táto práca sa zaoberá problematikou získavania znalostí z databáz. Jej cieľom je vykonať prieskum možností jazyka R a jeho podpory pre túto oblasť. Možnosti jazyka sú zisťované pomocou experimentov, pre ktoré boli vybraté ...