Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace VR kamery na problémy mechaniky tekutin 

  Bolcek, Adam
  Práce se zabývá metodami vizualizací kapalin a plynů a jejich zaznamenáním pomocí vysoko-rychlostní kamery. V první části je stručně uvedeno rozdělení VR kamer podle principu činnosti. Dále pak popis kamery Olympus i-SPEED ...
 • Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Caletka, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí okrajů proudu vycházejícího z automobilové vyústky. Pro zviditelnění proudu byla zvolena vizualizace kouřem. Na snímky různých kvalit byly aplikovány tři vybrané detekční metody. Na základě ...
 • Metody počítačové vizualizace proudění 

  Častulíková, Veronika
  Vizualizace proudění je jedním z důležitých témat ve vědecké vizualizaci, která je předmětem neutuchajícího výzkumu. Data získaná prostřednictvím numerických simulací jsou dále analyzována pro lepší pochopení proudění ...
 • Metody vizualizace proudění 

  Ďurdina, Lukáš
  ĎURDINA, L. Metody vizualizace proudění. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Lízal. Práca pojednáva o metódach vizualizácie prúdenia tekutín ...
 • Moderní metody vizualizace proudění 

  Pištěcká, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je pojednání o metodách vizualizace proudění využívaných v aerodynamických tunelech a případně při letových zkouškách. V první části práce jsou popsány jednotlivé metody s ohledem na jejich ...
 • Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru 

  Kurková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá studiem vírových struktur ve vírovém generátoru. Teoretická část je zaměřena na rešerši experimentálních a numerických studií vírového copu. Dále obsahuje stručný přehled metod identifikace vírů. ...
 • Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá experimentálním testováním ventilačních vyústek kabiny osobního vozu. V úvodní části jsou obecně charakterizovány vlastnosti proudění vzduchu a vlastnosti proudu vzduchu vycházejícího z vyústky. ...
 • Vizualizace proudění 

  Vavrla, Zdenek
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...
 • Vyhodnocení obrazů proudění z ventilační vyústky 

  Cvrkal, Richard
  Tato práce se zabývá vyhodnocováním získaných obrazů proudů z ventilační vyústky osobního automobilu. Zviditelnění proudu bylo využito vizualizace kouřem. Snímky tří různých kvalit byly detekovány dvěma metodami. Byla ...