Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace LINQ pro .NET 

    Šerý, Daniel
    Tato práce se zabývá LINQ (Language integrated query) a řeší možnosti jeho implementace a optimalizace v jazyce C#. Je vybrána a implementována metoda přepisu dotazů na procedurální kód před překladem programu. Cílem práce ...