Now showing items 1-8 of 8

 • 3D modelování v prostření Photomodeler scanner 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této bakalářské práce je tvorba 3D modelu přemostění částí objektů stavební fakulty na ulici Rybkova. K vytvoření 3D modelu byla použita metoda blízké fotogrammetrie. Vlícovací body byly určeny protínáním z úhlů a ...
 • Porovnání metod generace navazujících bodů v aerotriangulaci 

  Hromková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání metod generace navazovacích bodů v aerotriangulaci v programu Photomod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Součástí práce je detailní popis inicializace projektu, následné provedení ...
 • Testování přesnosti mobilního laserového skenování 

  Hoffmannová, Lada
  Diplomová práce popisuje sběr dat mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Mobilním mapovacím systémem bylo nasnímáno Výzkumné centrum AdMaS, kde bylo zřízeno kalibrační pole pro potřeby testování přesnosti. Stěžejní ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

  Janči, Branislav
  Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Tomáše fotogrammetrickou metodou 

  Bugan, Bernard
  Obsahom tejto bakalárskej práce je vytvorenie 3D modelu kostola sv. Tomáša v Brne. Na vytvorenie modelu bola využitá Blízka fotogrametria a Letecká fotogrametria. Výpočet súradníc vlícovacích bodov bol vyhotovený s pomocou ...
 • Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a ...
 • Vytvoření účelové mapy nádvoří hradu metodou laserového skenování 

  Kučeravý, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením účelovej mapy nádvoria hradu Veveří metódou laserového skenovania. Práca popisuje vybudovanie pomocnej meračskej siete potrebnej pre zameranie vlícovacích bodov a následné naskenovanie ...
 • Zpracování snímků pořízených z UAS 

  Roubal, Pavel
  Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit snímky pořízené technologií UAS a především otestovat přesnost této metody na kontrolních bodech různého typu. K tomuto testování sloužily kontrolní body, které byly zaměřeny geodetickou ...