Now showing items 1-5 of 5

 • Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy 

  Scholz, David
  Cílem bakalářské práce je představit způsoby výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Tyto postupy jsou vyžadovány provozovateli pro zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. ...
 • Systém pro detekci vlakových náprav a jejich číslování dle Mezinárodní železniční unie 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením systému, který by detekoval průjezd vlakového vagónu a očísloval jej dle Mezinárodní železniční unie. Na začátku práce jsou rozebrány využité metody pro správnou detekci průjezdu kola včetně ...
 • Zbytková únavová životnost modelové vlakové nápravy 

  Netopil, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je odhadnutí zbytkové únavové životnosti modelové vlakové nápravy. Primárně se práce zaměřuje na určení součinitele intenzity napětí, který je hlavní veličinou pro určení zbytkové únavové životnosti. ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...