Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Efektivnost a finanční stabilita investičního projektu 

  Navrátilík, Pavel
  Práce se zaměřuje na ekonomickou efektivnost a finanční stabilitu investičních projektů. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení základních pojmů týkajících se investičních projektů a dále se v teoretické části ...
 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Zichová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku pomocí finanční analýzy jeho účetních výkazů a snaží se na základě výsledků této analýzy navrhnout možné změny ve struktuře financování podniku. Práce ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Chromiaková, Barbara
  V diplomové práci Financování podnikatelských aktivit se zabývám zhodnocením finančního zdraví společnosti za pomoci prostředků finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem ...
 • Financování pořízení dlouhodobého majetku v obchodní společnosti 

  Ekrt, Nicole
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé formy financování dlouhodobého majetku. Informuje o finanční situaci obchodní společnosti, a možnostech financování nového pořizovaného dlouhodobého majetku (tahač). Porovnává nabídky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staufčíková, Sabina
  Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy akciové společnosti TRADIX UH. Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace ve společnosti. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, ...
 • Návrh způsobu financování podnikatelského záměru 

  Změlíková, Renáta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování podnikatelského záměru společnosti Sun Marketing, s.r.o. Na základě teoretických poznatků a získaných informací zahrnuje návrh optimální varianty financování podnikatelského záměru.
 • Restrukturalizace financování faktoringové společnosti 

  Maitnerová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na řešení zdrojů financování faktoringové společnosti. Zabývá se analýzou jejího dosavadního vývoje a postavení na celkovém faktoringovém trhu v České republice. Na základě expanzivní ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická ...
 • Strategie financování podniku 

  Vanerová, Michaela
  V diplomové práci strategie financování podniku vysvětluji pojem finance podniku, struktura financí podniku optimální finanční struktura podniku, krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, externí a interní zdroje ...
 • Závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu 

  Bahenský, Miloš
  Dizertační práce se zabývá znaleckou problematikou oceňování obchodních závodů stavební produkce v podmínkách ekonomiky České republiky. Problematika oceňování obchodních závodů je, a vždy bude, vysoce aktuální v prostředí ...