Now showing items 1-5 of 5

 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Mališková, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na výběr vhodné formy financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku dlouhodobého majetku, základních ukazatelů finanční analýzy a možných způsobů financování. ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pelánová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru 

  Blažíčková, Věra
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu nové vodorovné vyvrtávačky v konkrétním podniku působícím v těžkém průmyslu. Obsahuje posouzení finanční situace společnosti, zhodnocení efektivnosti investičního záměru a ...
 • Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o. 

  Drábková, Ivana
  Diplomové práce „Zhodnocení a financování investičního záměru ve společnosti Jabara, s.r.o.“ je rozdělena na tři základní části. Nejprve zhodnocení celkové situace podniku pomocí základních analýz. Následovat bude zjištění, ...
 • Způsoby financování majetku 

  Blažíčková, Věra
  Bakalářská práce se zabývá tématem různých způsobů financování při pořízení osobního automobilu konkrétní společností. Obsahuje zhodnocení finanční situace společnosti, srovnání konkrétních nabídek leasingových společností ...