Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza bydlení ve vybrané lokalitě 

  Vávrová, Zuzana
  Bakalářská práce se věnuje tématice bydlení se zaměřením na bytový trh. První část práce popisuje možné způsoby pořízení a následného financování dané nemovitosti (bytu). Druhá část se zabývá analýzou současné situace na ...
 • Analýza možností financování zateplení bytového domu včetně navržení optimální výše fondu oprav 

  Němec, Lukáš
  Předmětem práce je uvedení a vyhodnocení různých možností financování vč. výčtu podstatných kritérií pro získání dotací a zobecnění optimálního postupu, který je dobré dodržet při plánování realizace zateplení bytového ...
 • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

  Chára, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...
 • Nájemní bydlení 

  Eckeltová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nájemního bydlení v České republice. V první části zhodnocuje současnou situaci bytového fondu ČR a dostupnost bydlení. Je zaměřena na nájemní bydlení včetně jeho právní úpravy. ...