Now showing items 1-11 of 11

 • Adiabatické chlazení vzduchu 

  Silbernágl, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant chlazení a vlhčení vzduchu v prostoru výrobní haly na bavlnu v Humpolci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní, ekonomické a funkční požadavky ...
 • Klimatizace zdravotnického provozu 

  Frčka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro operační sály a zázemí přiléhajících čistých prostor, čistých chodeb, místností pro přípravu pacienta a jeho očistu atd.. Vzduchotechnická zařízení jsou ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Vzduchotechnika čistého prostoru 

  Faltys, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory operačních sálů a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Pospíšilová, Lucie
  Diplomová práce řeší návrh vzduchotechnického zařízení objektu knihovny v Brně a zahrnuje experimentální měření vzduchových filtrů. Skládá se ze tří částí. V první z nich je vyhotoveno základní seznámení se vzduchovými ...
 • Vzduchotechnika nemocnice 

  Minář, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory a jejich zázemí a dále zázemí laboratoří, ordinací, čekáren a RTG. Zařízení jsou navržena dle hygienických, provozních a funkčních požadavků ...
 • Vzduchotechnika pitevny 

  Matula, Luděk
  Bakalářská práce se skládá ze tři části. Teoretické, výpočtové a projektové. Teoretická část se zabývá problematikou filtrací znehodnoceného vzduchu a principu odlučovaní částic. Výpočtová a projektová část se skládá z ...
 • Vzduchotechnika v multifunkčním centru 

  Svobodová, Leona
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení v multifunkčním centru. Zařízení obsluhují multifunkční sál a místnost režie, osvětlení a zvuku. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala veškeré ...
 • Vzduchotechnika v pavilonu nemocnice 

  Kops, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit vzduchotechnický systém pro zdravotnické zařízení. Je zde řešeno první a druhé nadzemní podlaží a navrženo tak aby splňovalo hygienické a provozní podmínky pro zdravotnické ...
 • Vzduchotechnika výstavního prostoru 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro zadaný objekt výstavního prostoru - archeoparku. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, funkční a hygienické požadavky na vnitřní ...
 • Vzduchotechnika zdravotnického zařízení 

  Odehnal, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnické zařízení. Řešeno je podlaží suterénu a první nadzemní podlaží. Systém je navržen tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční mikroklima ...