Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky 

    Kasal, Milan
    Předmětem této diplomové práce je aplikovat znalosti termodynamiky při návrhu parametrů vlakové klimatizační jednotky. V první části je nastíněna problematika klimatizační techniky, základní druhy chladících oběhů a popis ...
  • Zvýšení výkonu mikroturbíny pracující v nepřímém oběhu 

    Polák, Luboš
    Turbogenerátorová jednotka TGU 100B, vyráběná v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., pracuje v nepřímém Braytnově oběhu. Cílem této práce je návrh na zvýšení výkonové hladiny technologického celku, ve kterém je tato ...