Now showing items 1-14 of 14

 • Informační meteorologický systém 

  Vašíček, Jan
  V práci je popsán návrh a realizace informačního meteorologického systému. Uživatelům poskytuje aktuální stav počasí, jeho dlouhodobou historii a zároveň nabízí funkci včasného varování před extrémními srážkami a povodněmi. ...
 • Jednoduchá meteostanice založená na platformě FITkit 

  Podivínský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a realizace domácí meteostanice založené na platformě FITkit. Součástí práce je rozbor klasických a elektronických metod měření meteorologických veličin a výběr vhodných elektronických snímačů. ...
 • Meteorologie a měřicí technika 

  Vaňousová, Jana
  Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...
 • Monitorování parametrů prostředí 

  Richter, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje dostupné možnosti, metody a prostředky pro monitorování parametrů prostředí. Zaměřuje se na parametry prostředí, které mohou negativně ovlivnit přesnost výsledků technických měření. Praktická ...
 • Navrhování územních celků s využitím pokročilých technologií 

  Špaček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou navrhování územních celků s ohledem na proudění vzduchu v městské oblasti a vznik UHI (městských tepelných ostrovů). Posuzuje základní aspekty ovlivňující návrh uličního prostoru. Každá ...
 • Optimalizace distribuce vzduchu bazénových hal 

  Blasinski, Petr
  Náplní práce je řešení distribuce vzduchu v bazénových halách s ohledem na dominantní vlivy vytvářející mikroklima v těchto prostorách. Výstupem práce jsou pak grafy závislostí odparu vody a chemikálií na měnících se ...
 • Snímač vlhkosti vzduchu 

  Čermák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlhkosti vzduchu. Jsou zde popsány základní vzorce vztahující se k vlhkosti vzduchu a podrobný popis jednotlivých metod, které se využívají ve snímačích pro měření ...
 • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

  Fikejsl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
 • Vlhkostní bilance bytu 

  Blasinski, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti vzduchu v obytných budovách, experimentálním měřením teploty a vlhkosti v chráněných místnostech staveb a následným zhodnocením dle platných zákonných předpisů. Další částí ...
 • Vliv klimatických podmínek na bezdrátové routery 

  Martinka, David
  Tato práce pojednává o problematice instalace bezdrátových routerů do konkrétních částí místnosti v závislosti na jejich zahřívání a ideálním vysílání signálu. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První část práce je ...
 • Vyhodnocení meteorologických dat v lokalitě VUT FSI v Brně 

  Drábek, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je vyhodnotit meteorologická data ze snímačů venkovní teploty, vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru umístěných na domku Energetického ústavu. Data byla naměřena od 1. 10. ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Slabá, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro aquapark. Řešená část objektu je rozdělena do tří celků: relaxační bazén, malý bazén (dětský) a technické zázemí včetně přiléhajících místností. Hlavními ...
 • Vzduchotechnika sanatoria 

  Batelka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro sanatorium v obci Liptál. Objekt slouží pro rehabilitaci osob po léčbě Alzheimerovy choroby. Hlavními úkoly je zajištění požadované výměny čerstvého vzduchu ...