Now showing items 1-6 of 6

 • Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace 

  Slezák, Pavel
  Tato práce pojednává o možnosti využití vlnkové transformace v aplikacích zabývajících se potlačováním šumu, zejména pak v oblasti filtrace EKG signálů. Jedná se především o zhodnocení vlivu nastavení různých parametrů ...
 • Filtrace svalového rušení v EKG signálech 

  Novotný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací numerických koeficientů Wienerova filtru k odstranění svalového rušení ze signálů EKG. Teoretická část se zabývá charakteristikou signálů EKG a svalového rušení. Dále obsahuje ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Vršková, Markéta
  Tato diplomová práce řeší problém odhadu kvality signálů EKG. Hlavním cílem práce je na základě prostudovaných metod pro odhad kvality signálu EKG realizovat vlastní návrh metody pro odhad kvality. Teoretická část práce ...
 • Rozměření signálu EKG pro analýzu TWA 

  Řezáč, Petr
  Diplomová prácepojednává o možnostech využití vlnkové transformace v oblasti filtrace a rozměření signálů elektrokardiogramu (EKG). V práci je navrženo několik metod detekce a odhadu alternace vlny-T (TWA), jako je spektrální ...
 • Vlnková filtrace EKG signálu 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG ...
 • Wienerovská vlnková filtrace signálů EKG 

  Sizov, Vasily
  Tato práce se zabývá možností využití vlnkové transformace v aplikacích, které se zabývají potlačením šumu. Především se jedná o oblast filtrace signálu EKG. Úkolem je zhodnotit vliv různých parametrů nastavení samotné ...