Now showing items 1-3 of 3

 • Komunikační protokoly v pasivních optických sítích 

  Ševela, Martin
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přenosových parametrů v sítích s časovým dělením a v sítích s vlnovým dělením. V první části práce jsou nastudovány jednotlivé standardy sítí s časovým dělením a specifika sítí s vlnovým ...
 • Měření optických přenosových tras 

  Ambrož, Jan
  Tato práce se věnuje měření optických přenosových tras. Zejména měření útlumu, chro- matické a polarizační vidové disperze. Specikům měření systémů využívajících WDM a pasivních optických sítí. V každé kapitole jsou uvedeny ...
 • Moderní optické přístupové sítě 

  Třetina, Vítězslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice pasivních optických sítí. V úvodu se práce zaměřuje na seznámení se základními funkčními prvky sítí a jsou popsány jednotlivé možnosti realizace vedení optického vlákna k uživateli. ...