Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové charakteristiky a materiály válců spalovacích motorů 

    Zloch, Jan
    Tato bakalářská práce je odbornou rešerší a zabývá se problematikou pracovních povrchů válců spalovacích motorů. Uvádí technologie a koncepty, jež jsou uplatňovány v produkci pístových spalovacích motorů v současné době. ...
  • Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

    Burjeta, Michal
    Cílem této práce je nastínění problematiky válců čtyřdobých spalovacích motorů z pohledu historického a současného řešení. Jsou zde uvedeny požadované vlastnosti válců, materiály určené pro výrobu válců a jejich konstrukční ...